Poštovani korisnici,
servisi TViN i TViN Cloud su Vam dostupni na tvin.blic.net. Odaberite "TViN & TViN Cloud" ikonicu, kako bi aktivirali ove servise.
S obzirom na to da je u toku testna faza novih servisa, u narednom periodu svi korisnici DUO, TRIO i QUADRO paketa koji sadrže usluge i televizije i Interneta mogu da koriste ove servise besplatno.